Microsoft Project 2013 Font ภาษาไทยใน Task Information เป็นสี่เหลี่ยม (Windows 10)

อาการคือ ใน  Task Information ไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้

MS Project 2013 Thai Display Fix 07

แก้ไขได้ตามนี้ครับ

 1. เปิด Control Panel
 2. เปิด Region
  MS Project 2013 Thai Display Fix 01
 3. เปลี่ยน Format เป็น English (United States)
 4. เปลี่ยน Locale เป็น English (United States)
 5. Restart

หลังจากนั้นก็สามารถ Display ได้ถูกต้องแล้ว

MS Project 2013 Thai Display Fix 06

โฆษณา

ประกาศผลรางวัล

tmlohmhldaBSjfK2sQG8sgYBCiDwgRrhBVXcthAb7PiNCgR-OAv_HAZJh5V88W3BdnA3Jh2JvDZi-gh_uEDwfmt9dRUwhYckkKkeHEOmHWyE-JFnksqGE5L_5ldsi9RQUigRPkvF

ประกาศผลรางวัล!!!

กิจกรรมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

tWqCoJVlvvtYfFblhklUI3s77JdLwWkoyi5_NChUrkkqNkgRuGfVJ0BJPr5eOGbOsIUiKmpwR0Qc9e3gpvT-_VzdFaFBqdqxXWHBdmFjoZhyGU586xNiPaEadWuV6Bklex616jUj

รางวัลที่ 1 ลำโพง JBL จำนวน 1 รางวัล

ผู้โชคดี ได้แก่ คุณมยุรี ถุนนอก

V6dlIgNh2MjgmqxrrDtf4qkDfoeXlth_3clo9CcAmr0G6JOQ9gkkytoJSf0M8KeLgRf8YXynr97TCbceIEEgoqGeRTqeDSAdqxNEn7nP46kiOsCQs2cgEoEVJpoCg8kG-pYW1UJW

รางวัลที่ 2 กระบอกน้ำร้อน-น้ำเย็น AIIZ จำนวน 2 รางวัล

ผู้โชคดี ได้แก่ 1. คุณธนินี เพชรมณี

2. คุณปิยฉัตร โพธิ์ดี

JpY57DHx9mpr5AluIPO1uJFmLgHte54f4SMYAwljgymReLPNt0ALc_-_6Qc0vnNSymMKQZkh3ex3b-k1WQ7CDWm76pG-mtNqnUu8t5UHWrsiI3iySAD6HEnVCUtMSLfupAdGVSQ_eN2nEMw7bKBOTun4n0wtr_19Se8wTiSVeTMlxTTm941-diuqsThU9DGU8wFafS1teYiBfIX6aNkqxaIM51JqQeexsV-rY7Qk4jxLIsmbtCvif2BiHfI7jFnQhMaVXMUzKg4L9KA_

รางวัลที่ 3 ปากกา Sheaffer จำนวน 2 รางวัล

ผู้โชคดี ได้แก่ 1. คุณอัครนันท์ โพธิประพันธ์พงศ์

2. คุณสุพรรณ ส่งกลิ่น

Qpb33-KS_nrUnTfyF5OmAXOdEKI64nowAlsJuqrV_sM0-lSi5f5ynP5zTE-cfhxfdgVmkkoSCc-yNQnJwcW47i3EPGVHg4ookOsUVCQYS2k1vsqaucosYGVo3K9TtY-vvp2N7Cry

3KU2K2LlYKHLI1E1Sx7LIxKRM72QL3oqH4SMpv3OTot5WwTSxNnknUR94NRs4M67hCnWxX8xiUy2voXWwqta3tx_MnN3oLX_4hLFoc-1pTLU-8w-fvtBjqs9_x6nKOU92T0VS5b4

รางวัลที่ 4 สมุดโน้ต INAXES จำนวน 10 รางวัล

แจ้งผู้รับรางวัลให้ทราบทางอีเมล์

Polymer Electrolyte Membrane (PEM) เทคโนโลยีล่าสุด ที่ใช้ใน Hydr ogen Generator

INAXES-logo Clear 1.png

NEWSLETTER

September 5, 2017

Polymer Electrolyte Membrane (PEM) เทคโนโลยีล่าสุด ที่ใช้ใน Hydrogen Generator

PEM Technology คืออะไร ?

PEM: Polymer Electrolyte Membrane หรือ Proton Exchange Membrane เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเซลล์เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในยานพาหนะหรือตามสถานที่ต่างๆ จุดเด่นของ PEM คือ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิและความดันต่ำ การทำงานของเซลล์ชนิดนี้ จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยา Redox โดยใช้ตัวเร่งปฏิริยาที่ขั้วแอโนด ทำให้อากาศที่ผ่านเข้ามา แตกตัวเป็นโปรตอน (H+) และอิเล็คตรอน (e-) เมื่อผ่านอากาศที่แตกตัวแล้วเคลื่อนที่ผ่านอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์แข็งที่มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน จะมีแค่โปรตอนเท่านั้นที่สามารถผ่านอิเล็กโทรไลต์ไปได้ ส่วนอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ออกจากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทด จะครบวงจรและเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น

การนำ PEM technology มาใช้ในกระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจน

เนื่องจาก Polymer Electrolyte Membrane (PEM) มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านที่มีความสามารถสูงในการแยกโปรตอน (H+) ออกจากอิเล็คตรอน (e-) ได้ดีมาก จึงได้มีการนำเทคโนโลยีนี้ มาใช้ในกระบวนการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ จึงทำให้ได้แก๊สไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง และสามารถนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ต่างๆ เช่น ใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย Flame Ionization Detector (FID), ใช้เป็น carrier gas สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง gas chromatography (GC, GC-MS), การทำ collision cell สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง ICP-MS เป็นต้น และที่สำคัญ PEM technology จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานอีกด้วย

NfHbmgjUZDp8ddLyBuRinR2dLN90SUIsYecR_7Pe75g8iXZoKiwqy6Se35AYG4UGu76EjGlMMNAMF0zZdbF04XDQEMJO__6gdgO6wWIpfa6df22ky7wS-2eloyNHZX-fW50dsctM

ภาพแสดงกระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนของ PEM Technology

Hydrogen Generator ของ INAXES

บริษัท อินแอกเซส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อง Hydrogen Generator แบรนด์ VICI DBS จากประเทศอิตาลี ที่ได้รับรองมาตรฐาน CE, CSA, FCC การผลิต Hydrogen Generator ทุกรุ่นได้นำเทคโนโลยี PEM มาใช้ในกระบวนการผลิตแก๊สไฮโดรเจนประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตแก๊สที่มีความบริสุทธิ์ได้มากถึง 99.99996% ผลิตได้ตั้งแต่ 100 ไปจนถึง 1,000 ml/min แก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้นั้นสามารถนำมาใช้ในงานวิเคราะห์สำหรับเครื่อง GC-FID, GC-NPD, GC-TCD, GC-MS, carrier gas, ICP-MS, small fuel-cell cylider refills มีระบบ leak detector, water level & quality sensor, earthquake/shock sensor นอกจากนี้ Hydrogen Generator ของ VICI DBS ยังสามารถใช้งานแบบ cascading mode เชื่อมต่อเครื่องในการใช้งานได้ครั้งละมากถึง 32 ตัวอีกด้วย

ewgB8RIZnabcD5Vr5ylHbYPovIInKv2hSMrK5byvpiZCcJ6kVRUCcBMzeyXxeXF1b5eOnt3qy0SrtrvzRTUOzvuXXUH_ZY0IU8lNqOWVdWStS_ovbR_A0Fqxow0YlJihwuFdBB6r

เรียบเรียงข้อมูลโดย : สุขศิริ พรหมพันธ์ชัย

หากทางสนใจโปรดติดต่อ

INAXES Co., Ltd.

Tax ID : 0105552009290

32/81 Moo.8 Nuanchan Road, Klongkoom, Bungkoom, Bangkok 10230 Thailand

Tel: +66 2 946 3928 to 9

Fax: +66 2 946 3927

E-Mail: sales@inaxes-corp.com

URL : http://www.inaxes-corp.com/

E-news การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร ด้วยเทคนิค Dumas Combustion

logo.gif?service=cl

NEWSLETTER

April 26, 2017

การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร ด้วยเทคนิค Dumas Combustion

IAFUqQhXznQaGuTHTUzRNbqvh77uk8G9qyozEbu02dfCtbapGJzQe6HxGG3vX_PZn3jQFvGwjPURxASnBKzsKoyg5WOhYqhgM1hVP26pEJAYQWntC79Ja1kMhmvz_FRsygT6kUW_

ที่มาของเทคนิค Dumas Combustion

เทคนิค Dumas Combustion ถูกคิดค้นขึ้นโดย Jean Baptiste Andre Dumas (1800-1884) นักเคมีชาวฝรั่งเศส เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนให้ห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกับ Kjeldahl method แต่เนื่องจาก Kjeldahl ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เช่น ระยะเวลาการทดสอบที่ค่อนข้างนาน, ผู้วิเคราะห์ต้องมีทักษะและความชำนาญค่อนข้างสูง, ต้องใช้สารเคมีที่เป็นกรดและด่างเข้มข้นหลายชนิดและปริมาณมาก เทคนิค Dumas Combustion จึงได้รับความสนใจและเป็นที่นิยม เพราะนอกจากจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำแล้ว ระยะในการวิเคราะห์และการใช้สารเคมี ยังน้อยกว่าเทคนิค Kjeldahl ที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยา สิ่งแวดล้อม และอาหารได้อีกด้วย

Dumas Method

xLmyhCxrySRV-cpYWwvnBLTgjl09IUYGlCSDu3OOGgPW4MxJYVkBhKfS4zTqgfsAidA79W8nbYMUP3KBUQeZwWEtUv89UzXvcKatzWHtVwXNEyIeRSl0gK5wsS88A8oyIEPk1MEc

หลักการและการประยุกต์เทคนิค Dumas Combustion เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในอาหารและอาหารสัตว์

เริ่มจากการชั่งตัวอย่างปริมาณที่เหมาะสม ใส่ลงในภาชนะ เช่น crucible, Tin capsule หรือกระดาษกรองที่ปราศจากไนโตรเจน จากนั้นนำตัวอย่างไปเผาในเตาเผา (combustion tube) ที่อุณหภูมิที่ไม่น้อยกว่า 850 ℃ ภายใต้บรรยากาศออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.99% โดยใช้โลหะ เช่น ทองแดง หรือ แพลตทินัม เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ไอสารที่ได้จากการเผาไหม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโมเลกุลของไนโตรเจน, ไนโตรเจนออกไซด์, น้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์ และสารรบกวนอื่น เช่น สารประกอบซัลเฟอร์, ฮาโลเจน โดยแก๊สตัวพาจะพาสารทั้งหมดเข้าไปในระบบ แก๊สตัวพาจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมี หรือมีผลต่อสารวิเคราะห์ ได้แก่ แก๊สฮีเลียม หรือคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อไนโตรเจนออกไซด์ผ่านเข้าไปใน Reduction tube จะถูกรีดิวซ์ให้เป็นแก๊สไนโตรเจนโดยโลหะทองแดง หรือ ทังสเตน ส่วนสารอื่นๆก็จะถูกกำจัดด้วยตัวดูดซับที่มีความจำเพาะแตกต่างกันไปตามชนิดของสาร น้ำที่เกิดขึ้นจะถูกกำจัดโดยตัวดูดซับ เช่น Lead Chromate, Silver Wool, Silica Wool

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในระบบ

82i20974ksZzn_j2E2MOKRTflo8EaDgmm2a29v12kKRIbgdlfZLaPdbhA73X_fcGdzYnv0_eaXWQS4DzM_gsZ2x_wDY-dcuqECZOG_ZR-quoMevpCsqKg8U05FxuJUru1fzSH63O

เมื่อแก๊สไนโตรเจนผ่านเข้ากระบวนการกำจัดสารรบกวนแล้ว จะถูกพาเข้าไปที่เครื่องตรวจวัดชนิด Thermal Conductivity Detector (TCD) สัญญาณที่ตรวจวัดได้ก็จะถูกประมวลผลผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ แสดงผลเป็นค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด สามารถนำมาคำนวณหาค่าปริมาณโปรตีน โดยนำมาคูณกับแฟคเตอร์ที่เหมาะสม ซึ่งค่าแฟคเตอร์นั้นจะมีค่าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนที่แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังตาราง

QbPuWIOR9TvLd8btnWt693vObk_uLAsWlTDkyeTXvNGjbCiDyAxODLieZaVf5BbYxpTYlwPjHPZNKlVfnEk_YRoZHCuRSc2iS5ECQ84-1gXwe76WcOQsvs0su-m059LAKxvrIqNQ

Nitrogen/Protein Analyzer ของ INAXES

บริษัท อินแอกเซส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อง Nitrogen/Protein Analyzer แบรนด์ CKIC จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Dumas Combustion ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างแบบอัตโนมัติได้มากถึงครั้งละ 140 ตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์อิงตามมาตรฐาน AOAC 990.03, AOAC 992.15, AOAC 992.23, AOAC 993.13, AOAC 997.09. AACC, ASBC, ISO 29541, ISO 16634, OIV, GT/B 30728, ASTM D5291 ผู้วิเคราะห์เพียงแค่นำตัวอย่างใส่เครื่อง แล้วรอผลการวิเคราะห์ เพียงไม่กี่นาทีเครื่องจะจัดการวิเคราะห์ตัวอย่าง, แสดงผลการวิเคราะห์, Cool down และ Shut down เครื่องตามลำดับ หลังจบการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

n3SSMN3GuWbxFbfMG18ELLPrRyULZhGsKjahwuFpC8rge83iymFRWXRZPOZIGAIX4hcMr-N3N-0LjeKwEMiIFZiEC52WMZ9lJa3D3eFZpDXM0h3eJUImBO7I8lh7V5NS4smL6cp4

CKIC Nitrogen/Protein Analyzer, model : 5E-TCN2200

ที่มา : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inaxes-corp.com/

——————————————-
INAXES Co., Ltd.
Tax ID : 0105552009290
32/81 Moo.8 Nuanchan Road, Klongkoom, Bungkoom, Bangkok 10230 Thailand
Tel: +66 2 946 3928 to 9
Fax: +66 2 946 3927
E-Mail: sales@inaxes-corp.com
URL : http://www.inaxes-corp.com/

“ไขมันทรานส์” ที่สุดของไขมันอันตราย

FzLqYpUj6VE7d_zzSf1JY80kiJ5MbIzUtq8g7CyMoWyJ5vfPkNL4qYCRd1O0bOTvqAQXPdC9444Zp1uYdf-Q1Ya-YbQQEpprA1wssaeidyq-Msf4U9Y0rM4EoiT4sy6njVLljqb7

“ไขมันทรานส์” ที่สุดของไขมันอันตราย

โดย pimchanok

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

KNJXHmGDvUgUJ2OUytz5TCJZr-3t81qBW83okc0Ne_OlDOYJGNmcjg2WMHRyV0wzPevCuATUfEvDrugC-CdEDhAgQx5LyrCFUv8jnf_K4A8CZ-y-vW7ih1Ut3fCvAJJGcLdLmb6Y

ไขมันทรานส์ เป็นกรดไขมันที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้กลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัวสูง ตัวอย่างเช่นการทำน้ำมันพืช จะมีการเติมไฮโดรเจนลงไปในน้ำมันพืช เรียกว่า กระบวนการไฮโดรจีเนชั่น (hydrogenation) เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง หรือแม้กระทั่งการแปรรูปให้มีลักษณะเป็นกึ่งของแข็ง เช่น มาร์การีนหรือเนยเทียม เนยขาว ครีมเทียม เป็นต้น โดยวัตถุดิบเหล่านี้จะมีชื่อบนฉลากอาหาร คือ กรดไขมันชนิดทรานส์ หรือ hydrogenated oil หรือ partially hydrogenated oil

เหตุที่มีการนำไขมันไปเปลี่ยนเป็นไขมันทรานส์ ก็เนื่องจากไขมันทรานส์สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยไม่เหม็นหืน ไม่เป็นไข ทนความร้อนได้สูง และมีรสชาติใกล้เคียงกับไขมันจากสัตว์ แต่จะมีราคาที่ถูกกว่า บรรดาผู้ประกอบกิจการอาหารต่าง ๆ มักนิยมนำไขมันทรานส์มาใช้ประกอบอาหารมากมาย เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตลง เช่น กลุ่มอาหารฟาสต์ฟูดซึ่งใช้เป็นน้ำมันสำหรับทอดไก่ มันฝรั่ง โดนัท หรือการนำมาใช้ในการประกอบกิจการเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว ครีมเทียม และวิปปิ้งครีม เป็นต้น

Z7OnZFssAt8protRwoXIJBcDw6KKlf9ucRGnYlkRiL_eAqtN2xEnsxPbIPObOQPWXwq4OTZ7BqQc4oDKHiWZk6-hfsi4cAzTHLgB1VJHI_KSaKslbra2MuovHrnIqkJtwR-Kftoi

การที่เราทานอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์มากๆ จะมีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ cholesterol acyltranferase ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในการเมตาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล ทำให้ระดับ ldl ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดเลวในเลือดเพิ่มขึ้น และลดระดับ hdl ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือด

เนื่องจากไขมันทรานส์เป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูป จึงย่อยสลายได้ยากกว่าไขมันชนิดอื่น ทำให้ตับต้องสลายไขมันทรานส์ด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากการย่อยสลายไขมันตัวอื่น จึงอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ผิดปกติกับร่างกาย คือ จะทำให้ร่างกายมีน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มมากขึ้น มีภาวะการทำงานของตับที่ผิดปกติ มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โดยความเสี่ยงที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นผลจากงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาถึงเรื่องไขมันทรานส์

อ่านมาถึงตอนนี้แล้ว จะพูดว่าไขมันทรานส์ ได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายอันดับต้นๆ ของคนรักสุขภาพทั่วโลกก็ว่าได้นะคะ อย่างในหลายๆ ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการระบุปริมาณไขมันทรานส์บนฉลากโภชนาการ และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการจำกัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์

นอกจากนี้ บางรัฐในสหรัฐอเมริกา เช่น นิวยอร์กได้ออกมาประกาศว่าจะเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ปลอดไขมันทรานส์ โดยออกมาตรการให้บรรดาร้านอาหาร ภัตตาคาร และผู้ประกอบการด้านอาหารทั้งหลาย ค่อยๆ ลดการใช้ไขมันชนิดนี้ในการปรุงอาหาร และหยุดใช้โดยเด็ดขาดทั่วทั้งนิวยอร์กภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา แต่น่าเสียใจสำหรับคนไทย เพราะบ้านเรายังไม่มีมาตรการทางกฎหมาย มาควบคุมการใช้หรือบังคับให้ระบุปริมาณไขมันทรานส์บนฉลากโภชนาการ

M6mPUQOJ91YCWM8nud8_AWvYq0cxP7peuYyeUnrAreTb6wqZ2GQrxGqVrzzOYETM68MaqS2Ys86aQbW4yBxQ9NM5gK5OoKSdIO6OdXjk7iPWnhK5ssP8-LknMz8DvJBoQoBh-MPd

ผู้บริโภคที่ใส่ใจและรักสุขภาพ จึงควรดูแลตนเอง โดยระมัดระวังเรื่องทานอาหาร หลีกเลี่ยงที่มีปริมาณไขมันทรานส์เยอะ เช่น อาหารประเภทของทอด (ไก่ทอด, เฟรนซ์ฟรายส์, นักเก็ต) ซึ่งมักใช้น้ำมันทอดซ้ำๆ จนหนืด รวมทั้งแฮมเบอเกอร์ หรือขนมขบเคี้ยวที่เก็บไว้นานๆ แต่ก็ยังกรุบกรอบ นอกจากนี้ยังรวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของเนยขาวและมาร์การีน อาทิ คุ้กกี้ พาย พัฟ หรือขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งด้วย

ทราบอย่างนี้แล้วก็ ปรับรูปแบบการทานกันใหม่นะคะ ใครที่ชอบทานกลุ่มอาหารดังที่ได้กล่าวมา ก็ควรจะค่อยๆ ปรับและลดปริมาณลง ใส่ใจกับการเลือกรับประทานกันดีกว่า เพื่อสุขภาพของเราเอง และคนที่เรารัก อย่าลืมประโยคสำคัญที่ว่า you are what you eat กันล่ะ

เครื่อง FT-NIR MB3600 จาก ABB สามารถ วัดปริมาณไขมันทรานส์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในเวลาเพียงไม่กี่นาที ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าอาหารที่ท่านทานนั้นปราศจากไขมันที่อันตรายและไม่เป็นภัยต่อหัวใจของเรา

GTcolJ04UfVczm48zIXQCF_Vuj_lS8QkCOvlvQmA637mMyBYaJKaj1eWfqId9UCj2PU1XauXFRX_VKLrGb-XbpWb3llF6W7e_lMO_3aGl33CXTtJuVJHPIKscBlVcExS9wcrB6hw u6G_h-HKTVIZhjDhpe8LXTVQMeR1wxrQ598h6iUYqsP8uL_j5qU26W1gfHKDPL88SDHzfB5RurbDbCb7y4qeEha70tWgdXeRz7nfTbKVC3tDdVlE_7pNUJtRlxXNI1YEGDZoqZ6E

cdGo3uwGy1nTGzrqHcdHK4oUvOfUF79EOjzJ5mYpntmOeQCI0en4HJltug6YdQIGABc2ueWKcaJNcqooQTXRQ5tE3Qd9_6R1Ifz00UJpW2rN8mALRrO_pTtUWdjGKyaiWVaLEnqa

ที่มา :

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inaxes-corp.com/

——————————————-
INAXES Co., Ltd.
Tax ID : 0105552009290
32/81 Moo.8 Nuanchan Road, Klongkoom, Bungkoom, Bangkok 10230 Thailand
Tel: +66 2 946 3928 to 9
Fax: +66 2 946 3927
E-Mail: sales@inaxes-corp.com
URL : http://www.inaxes-corp.com/

มาตรฐานสำหรับ Fume Hood นั้นสำคัญอย่างไร

INAXES-logo Clear 1.png

NEWSLETTER

April 5, 2017

มาตรฐานสำหรับ Fume Hood นั้นสำคัญอย่างไร

File:BuretteFumeHood.JPG

ทำไม Fume Hood ต้องมีมาตรฐาน?

เนื่องจาก Fume Hood เป็นอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัย ขณะที่คนปฏิบัติงานกับสารเคมีหรือการเคลื่อนไหวต่างๆที่อาจเป็นอันตรายได้ Fume Hood จะมีหน้าที่ในการดูดสารเคมีหรือสารอันตรายเหล่านั้นให้พ้นไปจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่า Fume Hood สามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงมีการกำหนดมาตรฐานของ Fume Hood ขึ้นมา เพื่อให้แน่ใจว่า Fume Hood ที่ใช้ปลอดภัย

ใครเป็นคนทำหนดมาตรฐานเหล่านี้?

ในปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐาน การทดสอบความปลอดภัย Fume Hood ขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการผลิตและติดตั้ง Fume Hood สำหรับใช้ทั่วโลก ซึ่งมาตรฐานที่เป็นที่นิยมมี 2 แบบ คือ

 1. ASHRAE 110 (USA Standard) ประกอบไปด้วย

 1. Face Velocity เป็นการทดสอบความเร็วลมหน้าบาน

 2. Smoke Visualization เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการดูดควันภายใน Fume Hood

 3. Tracer Gas Containment เป็นการทดสอบหารอยรั่วของ Fume Hood

j3-duemomUmZjLm2RSRvNynRSHbsnYmKDj_FAUYvbIF8w89w0NEuplHrr04bmadLG8SXfdyMmSwAOzQGzaI9XUi3RGRqmBTARcTU0mDJin6s8p2PF3gZJ0ZhMezOJejJuY96h6yi _86u6QfQmBi9_7xYSOaES6va8Tu2neBRnL-6Oq9FMXbjluGYbuNaaWpWysI_AuyHsZfgionkE78_QZDmGUpBbI4LL4YOICB_B2BNMsxxqyJbPF7Ux-qiyPtyb6CuQGt7j0Q7_7l0

Face Velocity Smoke Visualization

94EKRCGFa-JmykmTR3VECyMbMV7Qi0EDs7Hnfedwuj5Nl1OU2mowpBdPoY4k9hG2vHV32H7t5Q8rBt_WlRyGyQ7p5YADlLRx3EH8Yl-zjP4G-0gFa6CBCQwUCxl0z2jkqFlNoBWJ

ภาพการทดสอบตามมาตรฐาน ASHRAE 110

2. EN 14175 (European Standard) คล้ายคลึงกับ ASHRAE ประกอบไปด้วย

 1. Face Velocity Test

 2. Extract Volume Flow rate

 3. Pressure Drop

 4. Air Flow Visualization

 5. Containment

 6. Air Exchange Efficiency Test

-Vlq23e5POEnfFrIQOIc2qP0a38Z_Hu0ZOgUo5egDquL6b06KYN8Aej_11RB4rISNQmZVHk3VzdJi5oKuFI6RN9CYl8JU8udYO2Ie5V4JF1hKmYPz4rLxO6txi6MiT4LRNg417ps

ภาพการทดสอบตามมาตรฐาน EN 14175

Fume Hood ของ INAXES

บริษัท อินแอกเซส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย Fume Hood แบรนด์ TopAir จากประเทศอิสราเอล และแบรนด์ Airclean จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำจากวัสดุเกรดพรีเมี่ยม สามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญรับการรับรองมาตรฐานทั้ง ASHRAE 101 และ EN 14175 ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่า Fume Hood ของ TopAir จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุดเช่นกัน

3tsrYH6jqw_-x_aAOwNvuUzCTv3ZCqO8HGcHr6tzc8Yk5O82WBQyUdlI_8a7eDUDtf8-w0rVh-4y1jU0uCSWuCnKNSSi5jmyVmodBOMj9-XVfr_XLDLof1nuPtXUJ8y7eNKn8Y6xn2UbKNVvxLYxN4vE-EPKJVV0bSOto64jEwQaOMeQTO_aIr0cFnt7o2WqDtWwXCx8JypLWhB_5wlDDxWFGhYxqEG6WC5JeA_V7FCH0BzGEcC16Jd_Tjmx09xkO3PTgNrb8E1Zfb3C

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inaxes-corp.com/

——————————————-

INAXES Co., Ltd.

Tax ID : 0105552009290
32/81 Nuanchan Road Soi 12, Kwaeng Nuanchan, Khet Bungkoom, Bangkok 10230 Thailand
Tel: +66 2 946 3928 & +66 2 946 3929
Fax: +66 2 946 3927

E-Mail: sales@inaxes-corp.com
URL : http://www.inaxes-corp.com/

Total Lab Solution

 

inaxes20total20lab20solution20r0520concept20r02

ระบบของ INAXES จะแบ่งโครงการออกเป็น สาม phases ได้แก่

Definition Phase : คือการวิเคราะห์ความต้องการของโครงการในเชิงลึก ซึ่งผลลัพท์ที่จะได้จากส่วนนี้คือ เป้าหมายที่ชัดเจน, ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ข้อจำกัดต่างๆ, งบประมาณ , และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ

Planning Phase : คือการนำสิ่งที่ได้จาก Definition มาวางแผนโดยใช้ประโยชน์และข้อจำกัดที่ระบุไว้มาเป็นตัวตั้งซึ่งผลลัพท์ที่จะได้จากส่วนนี้คือ แผนงานโดยละเอียด, ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย, กรอบเวลาโดยละเอียด, รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของโครงการ, workflow, drawings, และ technical specification

Implementation Phase : คือการนำแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ ซึ่งส่วนสำคัญหลักคือ การกำหนดแผนการควบคุมโครงการ, การควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผน, การรายงานผลความคืบหน้า, การรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไข, และ การทำรายงานสรุปปิดโครงการ

การบริหารโครงการจะเป็นตามมาตรฐานของ Project Management Institute (PMI)

ในแต่ละ Phase กระบวนการทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆ โดยแต่ละขั้นตอนจะถูกดำเนินการเป็นลำดับขั้น ซึ่งสิ่งที่ได้จากแต่ละขั้นตอนจะเป็น สิ่งที่ป้อนให้กับขั้นตอนต่อไป ดังนั้นการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่เกิดกับขั้นตอนนั้นๆ จะมีผลกระทบกับขั้นตอนก่อนหน้านี้เสมอ

ดังนั้นขั้นตอนในส่วน Definition & Planning จึงเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินการของโครงการทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นจุดที่ใช้ตั้งดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ซึ่งต้องกำหนดไว้เป็น Laboratory Goal โดยในปัจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้ง Laboratory Goal นั้น มีมาก ซึ่งเกิดจากมาตรฐานที่สูงขึ้น ข้อจำกัด และ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีมากขึ้น

INAXES Co., Ltd.

Tax ID : 0105552009290

32/81 Nuanchan Road Soi 12, Kwaeng Nuanchan, Khet Bungkoom, Bangkok 10230 Thailand

Tel: +66 2 946 3928 to 9

Fax: +66 2 946 3927