E-news การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร ด้วยเทคนิค Dumas Combustion

logo.gif?service=cl

NEWSLETTER

April 26, 2017

การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหาร ด้วยเทคนิค Dumas Combustion

IAFUqQhXznQaGuTHTUzRNbqvh77uk8G9qyozEbu02dfCtbapGJzQe6HxGG3vX_PZn3jQFvGwjPURxASnBKzsKoyg5WOhYqhgM1hVP26pEJAYQWntC79Ja1kMhmvz_FRsygT6kUW_

ที่มาของเทคนิค Dumas Combustion

เทคนิค Dumas Combustion ถูกคิดค้นขึ้นโดย Jean Baptiste Andre Dumas (1800-1884) นักเคมีชาวฝรั่งเศส เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนให้ห้องปฏิบัติการเช่นเดียวกับ Kjeldahl method แต่เนื่องจาก Kjeldahl ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เช่น ระยะเวลาการทดสอบที่ค่อนข้างนาน, ผู้วิเคราะห์ต้องมีทักษะและความชำนาญค่อนข้างสูง, ต้องใช้สารเคมีที่เป็นกรดและด่างเข้มข้นหลายชนิดและปริมาณมาก เทคนิค Dumas Combustion จึงได้รับความสนใจและเป็นที่นิยม เพราะนอกจากจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำแล้ว ระยะในการวิเคราะห์และการใช้สารเคมี ยังน้อยกว่าเทคนิค Kjeldahl ที่สำคัญสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยา สิ่งแวดล้อม และอาหารได้อีกด้วย

Dumas Method

xLmyhCxrySRV-cpYWwvnBLTgjl09IUYGlCSDu3OOGgPW4MxJYVkBhKfS4zTqgfsAidA79W8nbYMUP3KBUQeZwWEtUv89UzXvcKatzWHtVwXNEyIeRSl0gK5wsS88A8oyIEPk1MEc

หลักการและการประยุกต์เทคนิค Dumas Combustion เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในอาหารและอาหารสัตว์

เริ่มจากการชั่งตัวอย่างปริมาณที่เหมาะสม ใส่ลงในภาชนะ เช่น crucible, Tin capsule หรือกระดาษกรองที่ปราศจากไนโตรเจน จากนั้นนำตัวอย่างไปเผาในเตาเผา (combustion tube) ที่อุณหภูมิที่ไม่น้อยกว่า 850 ℃ ภายใต้บรรยากาศออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.99% โดยใช้โลหะ เช่น ทองแดง หรือ แพลตทินัม เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ไอสารที่ได้จากการเผาไหม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโมเลกุลของไนโตรเจน, ไนโตรเจนออกไซด์, น้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์ และสารรบกวนอื่น เช่น สารประกอบซัลเฟอร์, ฮาโลเจน โดยแก๊สตัวพาจะพาสารทั้งหมดเข้าไปในระบบ แก๊สตัวพาจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมี หรือมีผลต่อสารวิเคราะห์ ได้แก่ แก๊สฮีเลียม หรือคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อไนโตรเจนออกไซด์ผ่านเข้าไปใน Reduction tube จะถูกรีดิวซ์ให้เป็นแก๊สไนโตรเจนโดยโลหะทองแดง หรือ ทังสเตน ส่วนสารอื่นๆก็จะถูกกำจัดด้วยตัวดูดซับที่มีความจำเพาะแตกต่างกันไปตามชนิดของสาร น้ำที่เกิดขึ้นจะถูกกำจัดโดยตัวดูดซับ เช่น Lead Chromate, Silver Wool, Silica Wool

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในระบบ

82i20974ksZzn_j2E2MOKRTflo8EaDgmm2a29v12kKRIbgdlfZLaPdbhA73X_fcGdzYnv0_eaXWQS4DzM_gsZ2x_wDY-dcuqECZOG_ZR-quoMevpCsqKg8U05FxuJUru1fzSH63O

เมื่อแก๊สไนโตรเจนผ่านเข้ากระบวนการกำจัดสารรบกวนแล้ว จะถูกพาเข้าไปที่เครื่องตรวจวัดชนิด Thermal Conductivity Detector (TCD) สัญญาณที่ตรวจวัดได้ก็จะถูกประมวลผลผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ แสดงผลเป็นค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด สามารถนำมาคำนวณหาค่าปริมาณโปรตีน โดยนำมาคูณกับแฟคเตอร์ที่เหมาะสม ซึ่งค่าแฟคเตอร์นั้นจะมีค่าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของปริมาณโปรตีนและกรดอะมิโนที่แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังตาราง

QbPuWIOR9TvLd8btnWt693vObk_uLAsWlTDkyeTXvNGjbCiDyAxODLieZaVf5BbYxpTYlwPjHPZNKlVfnEk_YRoZHCuRSc2iS5ECQ84-1gXwe76WcOQsvs0su-m059LAKxvrIqNQ

Nitrogen/Protein Analyzer ของ INAXES

บริษัท อินแอกเซส จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อง Nitrogen/Protein Analyzer แบรนด์ CKIC จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Dumas Combustion ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างแบบอัตโนมัติได้มากถึงครั้งละ 140 ตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์อิงตามมาตรฐาน AOAC 990.03, AOAC 992.15, AOAC 992.23, AOAC 993.13, AOAC 997.09. AACC, ASBC, ISO 29541, ISO 16634, OIV, GT/B 30728, ASTM D5291 ผู้วิเคราะห์เพียงแค่นำตัวอย่างใส่เครื่อง แล้วรอผลการวิเคราะห์ เพียงไม่กี่นาทีเครื่องจะจัดการวิเคราะห์ตัวอย่าง, แสดงผลการวิเคราะห์, Cool down และ Shut down เครื่องตามลำดับ หลังจบการวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

n3SSMN3GuWbxFbfMG18ELLPrRyULZhGsKjahwuFpC8rge83iymFRWXRZPOZIGAIX4hcMr-N3N-0LjeKwEMiIFZiEC52WMZ9lJa3D3eFZpDXM0h3eJUImBO7I8lh7V5NS4smL6cp4

CKIC Nitrogen/Protein Analyzer, model : 5E-TCN2200

ที่มา : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inaxes-corp.com/

——————————————-
INAXES Co., Ltd.
Tax ID : 0105552009290
32/81 Moo.8 Nuanchan Road, Klongkoom, Bungkoom, Bangkok 10230 Thailand
Tel: +66 2 946 3928 to 9
Fax: +66 2 946 3927
E-Mail: sales@inaxes-corp.com
URL : http://www.inaxes-corp.com/

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s