ประกาศผลรางวัล

tmlohmhldaBSjfK2sQG8sgYBCiDwgRrhBVXcthAb7PiNCgR-OAv_HAZJh5V88W3BdnA3Jh2JvDZi-gh_uEDwfmt9dRUwhYckkKkeHEOmHWyE-JFnksqGE5L_5ldsi9RQUigRPkvF

ประกาศผลรางวัล!!!

กิจกรรมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ

tWqCoJVlvvtYfFblhklUI3s77JdLwWkoyi5_NChUrkkqNkgRuGfVJ0BJPr5eOGbOsIUiKmpwR0Qc9e3gpvT-_VzdFaFBqdqxXWHBdmFjoZhyGU586xNiPaEadWuV6Bklex616jUj

รางวัลที่ 1 ลำโพง JBL จำนวน 1 รางวัล

ผู้โชคดี ได้แก่ คุณมยุรี ถุนนอก

V6dlIgNh2MjgmqxrrDtf4qkDfoeXlth_3clo9CcAmr0G6JOQ9gkkytoJSf0M8KeLgRf8YXynr97TCbceIEEgoqGeRTqeDSAdqxNEn7nP46kiOsCQs2cgEoEVJpoCg8kG-pYW1UJW

รางวัลที่ 2 กระบอกน้ำร้อน-น้ำเย็น AIIZ จำนวน 2 รางวัล

ผู้โชคดี ได้แก่ 1. คุณธนินี เพชรมณี

2. คุณปิยฉัตร โพธิ์ดี

JpY57DHx9mpr5AluIPO1uJFmLgHte54f4SMYAwljgymReLPNt0ALc_-_6Qc0vnNSymMKQZkh3ex3b-k1WQ7CDWm76pG-mtNqnUu8t5UHWrsiI3iySAD6HEnVCUtMSLfupAdGVSQ_eN2nEMw7bKBOTun4n0wtr_19Se8wTiSVeTMlxTTm941-diuqsThU9DGU8wFafS1teYiBfIX6aNkqxaIM51JqQeexsV-rY7Qk4jxLIsmbtCvif2BiHfI7jFnQhMaVXMUzKg4L9KA_

รางวัลที่ 3 ปากกา Sheaffer จำนวน 2 รางวัล

ผู้โชคดี ได้แก่ 1. คุณอัครนันท์ โพธิประพันธ์พงศ์

2. คุณสุพรรณ ส่งกลิ่น

Qpb33-KS_nrUnTfyF5OmAXOdEKI64nowAlsJuqrV_sM0-lSi5f5ynP5zTE-cfhxfdgVmkkoSCc-yNQnJwcW47i3EPGVHg4ookOsUVCQYS2k1vsqaucosYGVo3K9TtY-vvp2N7Cry

3KU2K2LlYKHLI1E1Sx7LIxKRM72QL3oqH4SMpv3OTot5WwTSxNnknUR94NRs4M67hCnWxX8xiUy2voXWwqta3tx_MnN3oLX_4hLFoc-1pTLU-8w-fvtBjqs9_x6nKOU92T0VS5b4

รางวัลที่ 4 สมุดโน้ต INAXES จำนวน 10 รางวัล

แจ้งผู้รับรางวัลให้ทราบทางอีเมล์

โฆษณา