Total Lab Solution

 

inaxes20total20lab20solution20r0520concept20r02

ระบบของ INAXES จะแบ่งโครงการออกเป็น สาม phases ได้แก่

Definition Phase : คือการวิเคราะห์ความต้องการของโครงการในเชิงลึก ซึ่งผลลัพท์ที่จะได้จากส่วนนี้คือ เป้าหมายที่ชัดเจน, ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ข้อจำกัดต่างๆ, งบประมาณ , และ ประโยชน์ ที่จะได้รับ

Planning Phase : คือการนำสิ่งที่ได้จาก Definition มาวางแผนโดยใช้ประโยชน์และข้อจำกัดที่ระบุไว้มาเป็นตัวตั้งซึ่งผลลัพท์ที่จะได้จากส่วนนี้คือ แผนงานโดยละเอียด, ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย, กรอบเวลาโดยละเอียด, รายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของโครงการ, workflow, drawings, และ technical specification

Implementation Phase : คือการนำแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ ซึ่งส่วนสำคัญหลักคือ การกำหนดแผนการควบคุมโครงการ, การควบคุมโครงการให้เป็นไปตามแผน, การรายงานผลความคืบหน้า, การรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไข, และ การทำรายงานสรุปปิดโครงการ

การบริหารโครงการจะเป็นตามมาตรฐานของ Project Management Institute (PMI)

ในแต่ละ Phase กระบวนการทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆ โดยแต่ละขั้นตอนจะถูกดำเนินการเป็นลำดับขั้น ซึ่งสิ่งที่ได้จากแต่ละขั้นตอนจะเป็น สิ่งที่ป้อนให้กับขั้นตอนต่อไป ดังนั้นการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่เกิดกับขั้นตอนนั้นๆ จะมีผลกระทบกับขั้นตอนก่อนหน้านี้เสมอ

ดังนั้นขั้นตอนในส่วน Definition & Planning จึงเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำเนินการของโครงการทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นจุดที่ใช้ตั้งดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ซึ่งต้องกำหนดไว้เป็น Laboratory Goal โดยในปัจุบัน ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้ง Laboratory Goal นั้น มีมาก ซึ่งเกิดจากมาตรฐานที่สูงขึ้น ข้อจำกัด และ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีมากขึ้น

INAXES Co., Ltd.

Tax ID : 0105552009290

32/81 Nuanchan Road Soi 12, Kwaeng Nuanchan, Khet Bungkoom, Bangkok 10230 Thailand

Tel: +66 2 946 3928 to 9

Fax: +66 2 946 3927

โฆษณา

ABB PMU Qc – Newsletter #5 – Chemicals/Pharma Industries

MB3000-CH50 ATR Analyzer for QA/QC and R&D applications

Infrared spectrometers have become commodities in most industrial and academic laboratories, for identification and chemical characterization of various unknown samples. For many years though, the analysis required preliminary “dilution” of the sample in an infrared-transparent matrix such a Nujol (liquid) or KBr (solids) to compensate the strong absorptivity of molecular vibrations in mid-infrared range and get enough signal on the detector. This sampling step was time-consuming and required special care. In recent years, the Attenuated Total Reflectance (ATR) principle has gradually replaced traditional sampling and largely simplified the acquisition of infrared spectra.

The MB3000-CH50 ATR Analyzer is a packaged solution that combines the analytical performance and low cost of ownership of the MB3000 series with the simplicity and ease of use of the MIRacle ATR accessory. Measurements do not require any solvent and are performed within a few seconds on a minimal volume of either liquid or solid sample. Fast identification of the analyzed sample can be performed thanks to the HorizonMB FTIR Library module that will perform instant search on a library of spectra and identify the best match. Customers can build their own library, or alternatively purchase one of the ATR FT-IR spectral libraries that are commercially available (polymers, additives, solvents, pharmaceuticals, pigments, cosmetics, etc…).

Please contact

INAXES Co., Ltd.

Tax ID : 0105552009290
32/81 Nuanchan Road Soi 12, Kwaeng Nuanchan, Khet Bungkoom, Bangkok 10230 Thailand
Tel: +66 2 946 3928 to 9
Fax: +66 2 946 3927

Happy New Year from INAXES

INAXES CN Happy New Year 2015 R01

สวัสดีปีใหม่ 2558 ครับ

ชยธร นันทพิศาล

Chayathorn Nanthapisal
E-Mail: chayathornn@inaxes-corp.com
URL : http://www.inaxes-corp.com/

Skype: cnanthapisal
Mobile : +66 8 9787 6622
——————————————-
INAXES Co., Ltd.
32/81 Nuanchan Road Soi 12, Kwaeng Nuanchan, Khet Bungkoom, Bangkok 10230 Thailand
Tel: +66 2 946 3928 to 9
Fax: +66 2 946 3927

ข้อควรพิจารณาในการเลือก Hydrogen Generator

ปัจจุบัน Hydrogen Generator นั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้ GC เนื่องด้วยประเด็นด้านความปลอดภัยและความสดวกในการใช้งาน ดังนั้นการเลือก Generator ที่เหมาะสมกับการใช้งาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะต้องเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และสามารถใช้ได้กับการใช้งานในอนาคต บทความนี้จึงขอเสนอแนวทางและปัจใจ ในการเลือก Hydrogen Generator เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

Purity

เรื่องของ Purity นั้นนับได้ว่าเป็นเรื่องที่กล่าวถึงค่อนข้างมาก ซึ่งตรงนี้ผมขอตั้ังข้อสังเกตให้ดีครับ เพราะรายละเอียดบางอย่างอาจไม่ชัดเจนกับผู้ซื้อ เพราะแท้ที่จริงแล้ว ความต้องการของ GC นั้นโดยมาจะอยู่ที่ 99.999% (5) เท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ผู้ผลิตทุกรายต่างก็แจ้งว่า ของตนล้วนแล้วแต่ มีความบริสุทธ์สุงกว่าทั้งสิ้น ทั้งนี้เราต้องพิจารณาให้ละเอียดโดยมีตัวอย่างดังนี้

ยี่ห้อ A

Parker Spec

มีการระบุคุณสมบัติดังนี้

  • Purity > 99.99999% (7)
  • Moisture (H2O) < 1ppm
  • Oxygen < 0.1 ppm

 ยี่ห้อ B

LNI Schmidlin Spec

Purity > 99.99999% (6)

Hydrocarbon < 0.1 ppm

เมื่อเปรียบเทียบอย่างละเอียดแล้วเราจะพบว่า คุณสมบัติของ ยี่ห้อ A มีความขัดแย้งกันอยู่ เพราะ ถ้า ระบุ Moisture < 1ppm Purity และ Oxygen < 0.1 ppm  เมื่อรวมกันแล้วจะได้ Total Impurity > 1.1 ppm ซึ่งหมายความว่า จะทำได้สูงสุดได้น้อยกว่า 99.9999% (6)

ในขณะที่ ยี่ห้อ B ระบุ Total Impurity โดยรวมจะไม่้เกิน 1ppm ตรงนี้ผมขอให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกทีครับ ซึ่งถ้าพิจารณาละเอียดแล้วจะพบว่า ยี่ห้อ B กลับให้ Purity ที่สูงกว่าเพราะ ยี่ห้อ A ไม่เอา H2O มา เป็น Impurity แต่ของ ยี่ห้อ B ได้รวมเข้าไปด้วย ซึ่งผู้ซื้อควรระวังแพราะเป็นการให้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน

ในส่วนของ Oxygen ในทางเคมีเราทราบดีว่า้ในสภาพบรรยากาศที่เป็น Hydrogen Rich ปริมาณ Oxygen เกือบทัังหมดจะถูกเปลี่ยนให้เป็น H2O แต่ทั้งทั้งก็อาจจะเกิดปฏิกริยาย้อนกลับได้ แต่น้อยมากๆ ดังนั้น Oxygen ที่ยังเหลืออยู่จะมีเหลือน้อยมากจนแทบไม่สามารถวัดได้ครับ

ทั้งนี้ Impurity ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือ Hydrocarbon เพราะเป็นตัวสำคัญที่ก่อให้เกิด Noise ในการวิเคราะห์ของ GC ทั้งนี้การมีที่รับประกัน Hydrocarbon Content ว่า < 0.1ppm จึงถือเป็นประโยชน์สำคัญที่ทางผู้ใช้ GC จะได้รับ

Supply Pressure
ในด้านของ Hydrogen Pressure ที่ต้อง Supply เข้าระบบ ถ้าผู้ใช้ GC มีความต้องการที่จะเปลี่ยน Carrier Gas มาเป็น Hydrogen ก็ต้องดูเรื่องของ Pressure ด้วยครับ เพราะ Application ของ GC ในอณาคตมีแนวโน้มที่จะใช้ Flash GC โดยต้องการ Pressure ของ Hydrogen ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 150 PSI ทั้งนี้ให้สังเกตุจาก EPC ของ GC เราครับว่าเป็นรุ่นไหน ในปัจจุบัน ผู้ผลิต GC เช่น Agilent โดยมากก็ให้ EPC เป็นรุ่น 150PSI มากับหลาย Application โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน Petrochemical ถ้าเครื่อง Hydrogen Generator ของเราไม่สามารถผลิต Pressure ได้ถึง 150 PSI ก็เท่ากับว่าเราตัดโอกาศ การให้ Generator ตัวนี้กับ Application อื่นๆ ในอนาคต ตรงนี้ ผู้ใช้ GC ต้องพิจารณาอีกทีว่า Criteria ที่เราได้ประเมินไปแล้วครอบคลุมทุกประเด็นหรือยัง ไม่เช่นนั้นจะเป็นการลงทุนที่อาจได้ไม่คุ้มเสียก็ได้

ยี่ห้อ A

Parker Spec 02

ยี่ห้อ B

LNI Spec 02

Safety

ในเรื่องของ Safety ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน และเป็นสาเหตุหลักที่เราเลือกใช้ Generator เราควรเลือก ยี่ห้อที่ติดตั้งระบบ Active Safety เป็นมาตรฐาน โดยควรมีระบบตรวจสอบรอยรั่วของ ท่อ gas ระบบภายในทั้งหมด, และ จะตัดการทำงานเมื่อสายส่ง H2 เกิดหลุดไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ปริมาณของ Hydrogen

LNI Schmidlin Spec 03

User Friendly

การใช้งานของ Hydrogen Generator นั้นควรต้องง่ายกับผู้ใช้เช่นกัน ที่สำคัญ ควรต้องมีระบบ เตือน เช่น เรื่องของระดับนน้ำที่อยู่ใน tank และ คุณภาพของน้ำที่อยู่ในถัง ในเรื่องของระดับน้ำ เราควรเลือกรุ่นที่มีระบบเตือนก่อนตัด (Pre-Alarm) เพราะ การที่ที่ Generator ตัดการทำงานเมื่อน้ำหมดโดยไม่มีการเตือนก่อนนั้น จะทำให้การทำงานของ GC ที่ต่อพ่วงอยู่ทั้งหมดหยุดลงทันที ทำให้เสียเวลาที่ต้อง purge ส่วนที่ยังค้างใน column อยู่ และ run application ใหม่

LNI Schmidlin Spec 04.png

ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่ควรนำมาพิจารณาร่วมก็คือ User Interface ในปัจจุบัน ระบบ Touch Screen และ Dot Matrix Display จะสามารถให้ข้อมูลผู้ใช้ได้ทุกแง่มุมของการทำงานละสภาพเครื่องอย่างละเอียด ซึ่งตรงนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งทำให้การใช้งานสดวกสบายมากขึ้นมาก อีกทั้งสามารถวิเคราห์หาสาเหตุได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดปัญหา

กล่าวโดยสรุป การเลือกซื้อ Hydrogen Generator นั้นเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค้าในระยะยาว ซึ่งทั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนพิจารณาปัจจัยต่างๆให้ครบ เพื่อจะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาดครับ

http://www.inaxes-corp.com/